Psychosociale hulpverleners

Het leven met een ziekte zoals kanker is een ingrijpende gebeurtenis op zich, voor mensen zelf en voor hun omgeving. Wat hiervoor (nog) nodig is en hoe dit vorm te geven staat centraal in het proces wat de psychologisch zorgverlener met u aangaat. Herstel en steun vinden voor trauma’s en kwetsuren, in het bijzonder binnen seksualiteit en zingevingsvragen zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Aangesloten hulpverleners