Bedrijfsarts consulent oncologie (baco)

‘BACO’ betekent bedrijfsarts consulent oncologie. Deze bedrijfsarts is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker. Werk is belangrijk in onze maatschappij en in ons leven. Werk levert inkomen, waardering, sociale contacten, structuur, plezier en zingeving op. De BACO kan u begeleiden bij vragen en /of problemen op het gebied van het behouden van uw werk, (arbeids-) revalidatie en werkhervatting.

Aangesloten hulpverleners

 

Regionaal